Плата-адаптер SSD NGFF M.2 pcie x4 Mac Air A1465 A1466 2013-2015 A1502 A1398 MD864 MD865 MD293 Md294

Плата-адаптер SSD NGFF M.2 pcie x4 Mac Air A1465 A1466 2013-2015 A1502 A1398 MD864 MD865 MD293 Md294

5,100.00

Плата-адаптер SSD NGFF M.2 pcie x4 Mac Air A1465 A1466 2013-2015 A1502 A1398 MD864 MD865 MD293 Md294

Описание товара

Плата-адаптер SSD NGFF M.2 pcie x4 Mac Air A1465 A1466 2013-2015 A1502 A1398 MD864 MD865 MD293 Md294

Плата-адаптер для установки SSD NGFF M.2 PCIe для 2013 2014 2015 MacBook Air A1465 A1466, а также MacBook Pro A1502 A1398 ME864 ME865 ME866 ME293 ME294 2013 годов